İslamofobi ve İslamiyet 101

İslamofobi: Özellikle 11 Eylül saldırıları ardından batı dünyasında oluşan müslümanlığı öğrenmeme, tepki gösterme, islamiyeti anlamak ve öğrenmek istememe durumudur.

11 Eylül saldırıları ardından insanlarda oluşan “İslam Kötüdür.”  algısı daha sonraki yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılar, savaşlar, yıkımlar ve buna benzer şiddet içerikli eylemler dolayısıyla bu algının güçlendirilmesi durumuna dönüşmüştür.

Kendisinin şiddete değil; güzel olana, iyilik yapmaya, paylaşmaya, insanları ayırmayıp herkesi eşit görmeye teşvik eden bir dinin mensuplarının birbiriyle çekişmeleri, rant kavgaları yahut farklı etkenler sebebiyle yaşadıkları bölgelerde ortaya çıkan savaş ve kargaşa ortamları insanların, bu dinin aslında masum olmadığı mensuplarının öldürmeyi ve şiddetin her türlüsünü seven kişiler olarak görmesine ve ön yargılı olarak yaklaşmasına sebep olmaktadır.

Lakin bir çok kişinin mensup olduğu, çeşitli yorum ve fikirlere belli ölçülerde izin veren dinsel olgular göz önünde bulundurulduğu takdirde, kesin ölçülerle belirlediği şartların dışına çıkan mensuplarının hataları İslama değil sadece mensuplarına aittir. Bu durum sadece İslamiyet için geçerli olmayıp yeryüzündeki tüm fikir akımları için rahatlıkla söylene bilecek bir durumdur.

Esas itibarı ile bakıldığında bir düşünce veya inanç sistemine mensuplarının işlediği fiiller eğer o sistemin aslında varsa düşünce şekli hatalı olarak kabul edilebilir ki bir davranışın yanlış yahut doğru olduğu göreceli olabileceği gibi bunun tespiti noktasında evrensel ahlak yasalarına başvurularak karar vermek mümkündür.

İslam: İslam kelimesi mana olarak teslim olmak, kurtuluşa ermek, boyun eğmek, barış yapmak gibi manalar da dır. Bu kelimeden türetilen Müslümanlık da teslim olan kişi (Allah’a inanan ve ona teslim olan) demektir.

İslam dini inanç sisteminin temelinde Allah’a iman, Peygamberlere iman, Kitaplara iman, Meleklere iman,  Ahiret Gününe iman, Kader ve kazaya iman yani amentü bulunmaktadır. Bu inanç sistemi insanlar arası eşitliği, kardeşliği, paylaşmayı ve adaletli olmayı tavsiye etmektedir. Haksız yere öldürmeyi, hırsızlığı, zinayı, kumar oynamayı ve  içki içmeyi yasaklamaktadır.

Bir düşünce şekli adına karar vermek için onun mensuplarının düşünce ve davranışlarından ziyade aslına bakılmalı öylelikle iyi yahut kötü olduğu noktasında karara varılmalıdır.

0

Sizce nasıl olmuş?

Güzel!
Kötü
Eğlenceli
Aman Allah'ım
Bu ne la?
vaov!

Bu içeriği sosyal medyada paylaş

Bir Cevap YazınORNote: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites