Tek Tanrı ve Çok Tanrılı Dinler Karşılaştırması 81

Monoteizm (Tek Tanrıcılık): Tanrının tek olduğu, eşi benzeri olmadığı, mülkün sahibi onun olduğu, hiç bir yardımcıya ihtiyacının olmadığına inanılan, vahiy kaynaklı dinlerin Tanrı anlayışıdır.

Politeizm (Çok Tanrıcılık): Birden çok Tanrının varlığına inanılan ve sayısının belirsiz olduğu vahyin dışında mitoloji temelli Tanrı anlayışlarıdır.

tarih_boyunca_put_ve_putperestlik_h6224

Politeist inançların çok Tanrı anlayışları genel olarak Tek bir Tanrının varlığına inanırken onun yanında yardımcılarının olduğu, Tanrılar arası bir tür görev dağılımı, sınırlılıkları ve zorunluluklarının olduğunu ortaya koymaktadır.

Ancak monoteist inanç sistemlerinde daha genel yargı tek bir Tanrının varlığı, onun doğmamış ve doğurulmamış olduğu, hiç bir şeye muhtaç olmadığı sonradan olan şeylerin hiç birine benzemediği anlayışı hakimdir.

Çok Tanrılı dinlerde her insan kendisine bir Tanrı edinebileceği gibi ona görev ve sorumluluklar da yükleye bilmektedir. Ancak sonradan edinilen Tanrılar ilk ve en güçlü olan Tanrının yardımcılarıdır ve ondan daha güçsüzdür. Yani onun etki alanı kendi insanı kadardır, bir başkası için aynı anlamı ifade etmeyebilir.

Monoteist dinlerin tümünde ise; Tanrı anlayışı bir olup etki alanı inananların  belirlemesiyle değil yine inanılan Tanrı tarafından gönderilen kutsal kitaplarda bahsedilmektedir. Sınırsız, sonsuz, zaman ve mekandan uzaktır.

Politeist dinlerde Tanrılar arası hiyerarşi göze çarpmaktadır. Tüm Tanrıların üstünde bir Tanrı daha vardır ve onlar o Tanrı’ya hesap vermekle mükelleftirler.

Birden çok Tanrının varlığı tek Tanrılı dinler tarafından çok defa düşünülüp eleştirilere uğratılmıştır. Bu konuda en çok bilinen kıssalardan biride Gazzali’nin saray örneğidir, sarayın birden fazla yöneticisi olduğunu var sayarak kargaşanın hüküm süreceğini ileri sürmüştür ve buradan hareketle, evrende birden çok Tanrı var olması durumunda oluşacak karışıklığa işaret etmiştir.

20120829135731_12817

Bunun yanında politeist dinlerde ortaya sürülen Tanrı ve yardımcıları anlayışı yardıma ihtiyacı olan tek başına bir şey yapmaya güç yetiremeyen Tanrı figürünü ortaya koymaktadır.

Ancak: Tanrının yardıma ihtiyaç duyması çok da kabul edilebilir bir durum değildir.

0

Sizce nasıl olmuş?

Güzel!
Kötü
Eğlenceli
Aman Allah'ım
Bu ne la?
vaov!

Bu içeriği sosyal medyada paylaş

Bir Cevap YazınORNote: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites